Psicoloxía

Clínica
Psicoloxía infantil e adultos.
Peritaxes psicolóxicos.
Peritaxes psicolóxicos.
Sexoloxía.
Técnicas de estudo.
Laboral
Selección de persoal.
Evaluacións psicotécnicas.
Evaluacións, aplicacións e seguimento para unha mellora organizativa da empresa.
Coaching de equipos, directivos e persoal.
Actividades de outdoor training.