Coidado de nenos

Xestión integral de garderías.
Xestión de comedores escolares.
Plan Madruga.
Plan Merenda.
Asistencia en hoteis.
Ludotecas.
Organización e xestión integral de campamentos urbáns e de natureza.
Organización e xestión de actividades extra escolares.