Asistencia a maiores

Xestión integral de centros de día.
Xestión de residencias xeriátricas.
Organización de actividades e talleres.